Finadis omslag

 

 

 

 

 

 

Finadis logo

 

 
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom !

Bij Finadis kunt U terecht voor elke dienstverlening in verband met beleggingen, kredieten en verzekeringen.

Wij treden op als gevolmachtigd agent van Record Bank nv behorende tot de ING-groep en kunnen U via dit kanaal producten aanbieden zoals hoogrenderende spaarrekeningen, termijnrekeningen, kasbons en beleggingsfondsen.

Voor onze activiteiten in kredieten en verzekeringen treden wij totaal onafhankelijk op en zoeken voor U steeds de beste keuze uit in het marktaanbod van het ogenblik.

Wij benadrukken dat we ook ter beschikking staan als zuiver raadgevende partij in bovengenoemde zaken.

 

 

 

 

 

 
beleggingen kredieten - verzekeringen